Tin nổi bật
Với định hướng từ ngày đầu thành lập của BGĐ để phát triển APEXIM  thành công ty kinh doanh đa ngành nghề trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện dự án cung cấp thiết bị .Sự định hướng đúng đắn kết hợp với việc không ngừng học hỏi và thay đổi để phù hợp với môi trường kinh doanh của lãnh đạo công ty và ... Chi tiết
- Tư vấn giải pháp cho các dự án thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị công nghiệp
- Tư vấn giải pháp cho các dự án công nghệ Viễn thông, CNTT.
- Tư vấn giải pháp xây dựng hạ tầng viễn thông
- Tư vấn giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác quản lý, điều hành Chi tiết