An Phát triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông cho Viettel
Năm 2013 đến nay, Công ty An Phát đã kí hợp đồng với Viettel  xây dựng hạ tầng viễn thông ở các tỉnh Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình,Nghệ an, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắc Lak, Ninh Thuận, Bình Thuận, HCM...
Một số hình ảnh tiêu biểu: