Thiết bị phân tích
APEXIM là nhà phân phối chính hãng các sản phẩm sau :

Máy sắc ký lỏng cao áp, máy sắc ký Ion, máy sắc ký khí, sắc ký khí ghép khối phổ, sắc ký lớp mỏng.

- Máy quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại khả kiến, quang phổ tử ngoại khả kiến cận hồng ngoại, máy quang phổ huỳnh quang, quang phổ phát xạ plasma ghép khối phổ.

- Kính hiển vi điện tử quét, kính hiển vi hồng ngoại .

- Máy phân tích nguyên tố C, N, H, O, S

- Máy đo đạc, kiểm tra nghành hoá xúc tác, diện tích bề mặt, lỗ hổng, trọng l−ợng, độ hấp thụ .

- Các bộ cất  Kjeldahl, Soxhlet, bộ phá mẫu vi sóng.

- Máy đo sức căng bề mặt, đo nhiệt lượng.

- Thiết bị đo độ mài mòn, tan rã viên thuốc.

- Các hệ thống điện di, giải trình tự ADN- Các thiết bị, vật tư cho phân tích gene : máy nhân gene, máy đọc, rửa ELISA- Máy phân tích O2, CO2, dò vết.

- Tủ đựng mẫu huyPipette, burette, micropipette tự động.

- Máy rửa dụng cụ thuỷ tinh, bể siêu âm.

- Cân phân tích, cân kỹ thuật, cân độ ẩm.

- Các loại máy đo pH, nhiệt độ, đo độ đục, máy độ mặn, TDS, máy so màu, máy đo độ dẫn điện.

- Nồi hấp tiệt trùng, tủ sấy thường, tủ sấy chân không, tủ ấm BOD, tủ ấm CO2, lò nung các loại điều khiển tù cơ học đến vi xử lý...

- Các loại Máy li tâm, li tâm lạnh, máy lắc, bể ổn nhiệt ...

- Kính hiển vi các loại, tủ hút , tủ cấy vi sinh.

- Máy cất nước 1 lần, 2 lần, máy thẩm thấu ngược chiều, máy lọc nước siêu sạch, máy khử ion nước .

- Tủ lạnh âm sâu, Máy đông khô, buồng thử độ ẩm.

- Hệ thống chiết Soxhlet/Kjeldahl.

- Hệ thống chiết và tách phân đoạn.

- Bộ đo điểm sôi, điểm chảy.

- Thiết bị đo tỷ trọng.

- Các loại bơm chân không.

- Bộ phản ứng.

- Máy sấy phun.

- Cất quay chân không.

- Bộ rây tự động.

- Máy kiểm tra chất lượng nước.

- Hệ thống ELISA, Micropipette.

- Buồng khí hậu.