Tin nổi bật
Đối tác  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ

1.      CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG

Hãng

Lĩnh vực

Mối quan hệ

Hệ thống viễn thông
Công nghệ mạng

Đại lý ủy quyền

Cáp quang

Vật liệu quang học

Đại lý ủy quyền

Công nghệ mạng
Giải pháp an ninh mạng
Thiết bị viễn thông

Đại lý

Máy chủ, máy trạm
Thiết bị và giải pháp lưu trữ và sao lưu dữ liệu
Quản trị mạng

Đối tác kinh doanh ủy quyền tại Việt Nam

Máy chủ, máy trạm
Hệ thống công nghệ an ninh mạng

Đại lý ủy quyền, chuyển giao công nghệ

Thiết bị mạng
Thiết bị viễn thông

Đại lý ủy quyền

Giải pháp viễn thông
Máy bộ đàm

Hệ thống phân phối


Giải pháp viễn thông
Máy bộ đàm

Đại lý ủy quyền và chuyển giao công nghệ

Công nghệ mạng, bảo mật
Viễn thông
Thiết bị
Điện thoại IP

Đại lý phân phối

Máy bộ đàm
Thông tin không dây 
Các giải pháp thông tin không dây

Đại lý ủy quyền


Công nghệ mạng, thiết bị bảo mật viễn thông

Đại lý phân phối

2.      ĐIỆN TỬ & ĐIỆN LẠNH & ĐIỆN DÂN DỤNG

Hãng

Lĩnh vực

Mối quan hệ

Điều hòa không khí
Điện, thiết bị điện tử
Thiết bị điện dân dụng
Thiết bị nghe nhìn

Đại lý phân phối

Điện, thiết bị điện tử
Điều hòa không khí

Đại lý phân phối

Điện, thiết bị điện tử
thiết bị nghe nhìn

Đại lý phân phối

Điều hòa không khí
Điện, thiết bị điện tử
Thiết bị điện dân dụng
Thiết bị nghe nhìn

Đại lý phân phối

Điều hòa không khí
Thiết bị điện dân dụng

Đại lý phân phối

Điều hòa không khí
Thiết bị điện dân dụng

Đại lý phân phối

Điều hòa không khí

Đại lý phân phối

Thiết bị văn phòng ( Scaner, Photocopy, Fax, Laptop, Destop…)

Đại lý phân phối


Thiết bị văn phòng ( Printer, Fax, Laptop, Destop…)

Đại lý phân phối

           

3.      THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Hãng

Lĩnh vực

Mối quan hệ

Thiết bị kiểm tra vật liệu

Thiết bị đo lường cơ khí

Đại lý ủy quyền

Thiết bị đo lường chuyển động

Thiết bị kiểm tra vật liệu

Đại diện thương mại tại Việt Nam

Thiết bị đo lường chuyển động

Thiết bị kiểm tra vật liệu

Đại lý ủy quyền

Thiết bị môi trường

Thiết bị kiểm tra vật liệu

Đại lý ủy quyền

Thiết bị kiểm tra vật liệu

Thiết bị đo lường cơ khí

Đại lý ủy quyền

Thiết bị đo lường viễn thông

Tần số VTĐ

Đại lý ủy quyền

Thiết bị đo lường viễn thông

Tần số VTĐ

Đại lý ủy quyền

 

4.      ĐIỆN, HỆ THỐNG ĐIỆN

Hãng

Lĩnh vực

Mối quan hệ

Máy phát điện

Đại lý ủy quyền

UPS công suất cao
Giải pháp cho năng lượng

Đại lý ủy quyền

Máy phát điện

Đại lý ủy quyền

Máy phát điện

Đại lý phân phối

Máy phát điện

Máy thi công

Đại lý ủy quyền


Máy phát điện

Đại lý ủy quyền

 

Máy phát điện

Đại lý ủy quyền


Máy phát điện

Đại lý ủy quyền

 

Cập nhật: 15/09/2016
Lên trên