Tin nổi bật
Công ty Cổ phần Apexim Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, bao gồm thiết bị trong lĩnh vực điện - điện tử - điện lạnh,viễn thông, CNTT,  thiết bị khoa học kỹ thuật . Công ty  thành lập vào năm 2006 với mã số kinh doanh số: 0101904026 do sở Kế hoạch và Đầu tư ... Chi tiết
- Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư...
- Tư vấn gải pháp xây dựng hạ tầng viễn thông - CNTT
- Tư vấn gải pháp ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý
- Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống
- Tư vấn giải pháp và cung cấp thiết bị KHKT, thiết bị công nghệ Chi tiết